User Bar First

This is a debugging block

User Bar Second

This is a debugging block

Branding

This is a debugging block

Menu

This is a debugging block

Header First

This is a debugging block

Header Second

This is a debugging block

May 31, 2017 by bayanmuna_admin
Explanation of NO vote for HB 5636 Tax Reform Bill
Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate
May 31, 2017
 
 
 
Ginoong Speaker, NO ang boto ng representasyong ito sa House Bill 5636 dahil hindi ito maka-
mamamayan. Sa halip na pagaanin ang pasaning buwis, lalo nitong pinabibigat ang pasanin ng
ordinaryong mamamayan.
 
Nangako si Pangulong Rodrigo Duterte na papagaanin ang pasaning income tax ng mamamayan. Pero
hindi ganito ang kabuuang tunguhin ng HB 5636.
Malayo ang HB 5636 sa pangako ni Pangulong Duterte.
Malaki ang kaibahan nito sa House Bill 333 na unang isinumite ng Bayan Muna. Hindi pabor, bagkus
dagdag na pahirap sa mahihirap at nakararaming mamamayan ang HB 5636.
 
Kahit itinaas sa P250,000 kada taon ang exempted sa income tax, tinanggal naman ang dating personal
tax deduction, at deduction sa medical at health insurance. Bubuwisan na rin ang fringe benefits ng mga
manggagawa.
 
Mawawalan diumano ang gobyerno ng revenues ng hanggang P152 billion sa 2019 1 , dahil sa binagong
income tax structure, pero kikita naman ang gobyerno ng P320 billion sa complementary tax reforms
kagaya ng excise tax at pag-alis ng vat exemptions na pangunahing papasanin ng ordinaryong
mamamayan lalo na ng mahihirap.
 
Babawasan ang buwis ng pinakamayayaman ng ng P178.3 billion sa pagbawas sa personal at corporate
income taxes, estate and donor taxes, at capital income taxes.
 
Pero tataas ang buwis, bayarin at pangunahing bilihin para sa mas maraming mamamayan sa ipapataw
na excise tax sa produktong petrolyo lalo na sa LPG, diesel at gaas, at sugar sweetened beverages, at sa
pagtanggal sa vat exemption ng murang pabahay, at upa sa bahay na P10,000 pababa.
 
According to DOF, without tax reform, the people will likely remain poor. With regressive taxation,
which mainly characterize the tax reforms in HB 5636, the people will be poorer and burdened further.
 
Panalo ang gobyerno at pinakamayayaman sa HB 5636. Pero talo ang ordinaryo at mahirap na
mamamayan.
 
Kaya HINDI DAPAT IPASA NG KONGRESO ANG HB 5636.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block